Radyoloji -Labaratuvar

  • MR (Manyetik Rezonans)
  • BT (Bilgisayarlı Tomografi)
  • Röntgen
  • Ultrason
  • Doppler Ultrason
  • Kemik densitometri
  • Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji Labaratuvar